WORK


2019

01. SCENIA (20/05/2019)

SHOP

Dist.07 – HỒ CHÍ MINH CITY

02. MASTERI B 21-05 (26/07/2019)

APARTMENT

Dist.02 – HỒ CHÍ MINH CITY

03. KAOLIN JOTON (19/08/2019)

OFFICE

LÂM ĐỒNG

04. SKY BAR WAYBACK HOME (20/05/2019)

BAR, RESTAURANT

QUẬN BÌNH THẠNH – HỒ CHÍ MINH CITY

05. MRS. VÂN (06/09/2019)

HOUSE

TRẦN HUY LIỆU – HỒ CHÍ MINH CITY

06. AB TOWER (06/10/2019)

OFFICE

HỒ CHÍ MINH CITY

07. MR. NGUYÊN (06/11/2019)

HOUSE

Dist.07 – HỒ CHÍ MINH CITY

08. MASTERI THẢO ĐIỀN (12/06/2019)

HOUSE

Dist.02 – HỒ CHÍ MINH CITY

09. BAR FLAIR (20/06/2019)

BAR

Dist.BÌNH THẠNH – HỒ CHÍ MINH CITY

10. BOAT RESTAURANT (15/07/2019)

RESTAURANT

HỒ CHÍ MINH CITY

11. WOOD FACTORY OFFICE (29/07/2019)

OFFICE

HỒ CHÍ MINH CITY

12. HORUS BAR (08/08/2019)

BAR

Dist.BÌNH THẠNH – HỒ CHÍ MINH CITY

13. MRS Ý (26/08/2019)

HOUSE

Dist.07 – HỒ CHÍ MINH CITY

14. RAMEN ITTO (26/08/2019)

RESTAURANT

Dist.BÌNH THẠNH – HỒ CHÍ MINH CITY

Copy right © CREATIVE GROUP Co ., Ltd